This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Hợi

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Đinh hợi Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Tuất

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Bính tuất Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Dậu

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Ất dậu Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Thân

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Bính thân Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Mùi

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Đinh mùi Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Ngọ

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Bính ngọ Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Tỵ

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Ất tỵ Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Thìn

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Bính thìn Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Mão

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Ất mão Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Dần

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Bính dần Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Sửu

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Ất sửu Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Tìm hiểu về phong thủy phòng thờ cho người tuổi Tý

Xem phong thủy phòng thờ tuổi Mậu tý Với đa phần người Việt, bàn thờ chính là nơi thu nhỏ của thế giới tâm linh.

Phong thủy phòng làm việc cho người tuổi Ngọ

Cần lưu ý kích thước bàn làm việc nên cân xứng với các vật dụng trên bàn, không nên quá chật làm giảm hưng phấn

Phong thủy phòng làm việc cho người tuổi Tỵ

Như vậy, trong bất kỳ truờng hợp nào, rất kỵ kê bàn làm việc khi ngồi quay mặt vào tường! Mỗi cách bố trí bàn


Phong Thủy Nhà – Phong Thủy Phòng Khách – Phong Thủy Phòng Ngủ